Publicerad: 2021-03-25

Av förordningen (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen framgår det att myndigheten leds av en styrelse som består av högst sju ledamöter. 

Regeringen förordnar följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Spelinspektionen från den 1 april 2021 till den 31 mars 2022.

Rådgivaren Per Håkansson
Psykologen Håkan Wall
Rådmannen Madelaine Tunudd
Forskaren Andreas Prochazka
Överdirektören Fredrik Holmberg
F.d kanslichefen Doris Högne Rydheim


Regeringen förordnar Per Håkansson att vara ordförande i styrelsen.

I styrelsen ingår även Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg.