Publicerad: 2023-04-04

Av förordningen (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen framgår det att myndigheten leds av en styrelse som består av högst sju ledamöter. 

Regeringen förordnar följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Spelinspektionen från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2024.

  • Seniora rådgivaren Per Håkansson
  • Psykologen Håkan Wall
  • Rådmannen Madelaine Tunudd
  • Juristen Andreas Prochazka
  • Överdirektören Fredrik Holmberg
  • F.d. kanslichefen Doris Högne Rydheim

Regeringen förordnar Per Håkansson att vara ordförande i styrelsen.

I styrelsen ingår även Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg.

Spelinspektionens styrelse.