Publicerad: 2023-09-26

I promemorian Fi2023/02022 föreslås att sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen ska kunna uppgå till samma högsta belopp som vid överträdelser av spellagen. Det föreslås även att det ska införas ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster.

Förslagen i promemorian syftar till att stärka konsumentskyddet på spelområdet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel om pengar.