Publicerad: 2015-12-16

Nu har vi sammanställt de slutgiltiga siffrorna för spelmarknaden år 2014.

Nu har vi sammanställt de slutgiltiga siffrorna för spelmarknaden år 2014.

I rapporten finns den fastställda omsättningsstatistiken för de reglerade aktörerna i Sverige år 2014. Beroende på lotteriernas försäljningstid, lämnar aktörerna sina redovisningar vid olika tidpunkter. Det innebär att Lotteriinspektionens uppgifter sammanställs med en viss eftersläpning.

En del av spelmarknaden består av internetbaserade aktörer som inte är reglerade i Sverige, vi redovisar även en uppskattning av deras nettoomsättning (efter utbetalda vinster).

Ta del av de sammanställda siffrorna, klicka här! (PDF)