Publicerad: 2019-08-21

Nettoomsättningen (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) på den svenska spelmarknaden uppgick till 6 406 miljoner kronor under andra kvartalet 2019. Uppgifterna, som till stor del bygger på uppgifter från Skatteverket om beslutad skatt, är preliminära och kommer att justeras längre fram. Uppskattningsvis 91 procent av allt spelande på den konkurrensutsatta* marknaden skedde hos spelbolag med svensk licens under det första halvåret.   

Den reglerade marknaden (spelbolag med svensk licens) växte med 3,2 procent jämfört med kvartalet innan.

Vid andra kvartalets utgång 2019 var nästan 37 520 personer avstängda via Spelpaus.se, Spelinspektionens nationella självavstängningsregister. I slutet på augusti 2019 hade antalet ökat till drygt 39 000 personer.

86 bolag hade aktiva licenser för den svenska marknaden i augusti 2019 (licenser för allmännyttiga ändamål ej inräknade).

Spelmarknaden kvartal 1 och 2 2019

MSEK, nettoomsättning (spelarnas   insatser - vinster), fördelad på licenstyp

Kvartal 1 2019

Kvartal 2 2019

Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino) och vadhållning**

3 356

3 450

Statligt lotteri och värdeautomatspel

1 420

1 413

Statligt kasinospel (Casino Cosmopol)

234

245

Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier

838

925

Spel för allmännyttiga ändamål, bingo

 i.u

i.u 

Landbaserat kommersiellt spel (restaurangkasino)

47

50

Summa aktörer med svensk licens

5 895

6 082

Summa aktörer utan svensk licens

383

324

Summa hela marknaden

6 278

6 406


Källa: Skatteverket, Spelinspektionen och H2 Gambling Capital.
Anm.: Uppgifterna är preliminära och kommer att justeras längre fram.
i.u.  I dagsläget finns inte dessa uppgifter tillgängliga, Spelinspektionen avser komplettera med dessa längre fram.
* Avser i detta fall kommersiellt onlinespel och vadhållning samt spel på fartyg i internationell trafik.
** I denna siffra ingår även spel på fartyg i internationell trafik.

Om sammanställningen

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen genom en enkätundersökning. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket. Uppgifterna om spel hos aktörer utan svensk licens hämtas från H2 Gambling Capital.

Mer information

Magnus Granlund, analytiker, tel. 0152-650 171, 0765-330 171, magnus.granlund@spelinspektionen.se

My Hamrén, pressansvarig, tel. 0152-650 174, 0765-330 174, my.hamren@spelinspektionen.se