Publicerad: 2017-12-21

Från och med årsskiftet kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen. Det innebär att spelmissbruk likställs med annat missbruk varför kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar. 

Socialstyrelsen har därför tagit fram ett kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Läs mera på Socialstyrelsens webbsida, klicka här