Publicerad: 2022-02-02

Spelpaus.se är en tjänst där man kan stänga av sig själv från allt spel som kräver registrering hos spelbolag som har licens att bedriva spel om pengar i Sverige. Spelpaus.se lanserades i samband med omregleringen av spelmarknaden januari 2019 och är en viktig del av Spelinspektionens arbete med spelansvar. Antalet som väljer att stänga av sig från spel har hela tiden ökat och uppgår nu till drygt 70 000 personer.

Nytt utseende och nya funktioner på Spelpaus.se

Spelinspektionen har under de tre år som Spelapus.se varit i drift fått många bra synpunkter och sett behov av ytterligare funktioner och förbättringar. När nu avtalet med nuvarande leverantör löper ut har nytt avtal skrivits med Precio Fishbone. I arbetet som nu påbörjats förbättrar vi webbsidan, gör den mer användarvänlig och skapar samtidigt ny funktionalitet. Ett särskilt fokus läggs på tydligare information och vägledning, till exempel hur man som spelare kan få hjälp vid spelproblem.

Förändringarna av webbsidan kommer inte att påverka avstängda personer och det kommer fortfarande vara lika lätt att stänga av sig genom att välja tidsperiod från 1 månad till tills vidare. En funktion som kommer införas och som många efterfrågat är möjligheten att kunna förlänga en pågående avstängning.

Inga större förändringar för licenshavare

Licenshavare kommer fortsättningsvis kontrollera mot Spelpaus.se på samma sätt som i dag och använda sig av samma tekniska lösning som tidigare. Det betyder att det inte kommer behöva göras några större justeringar hos de licenshavare som är anslutna. Mer information till berörda är planerad senare under våren.

Den nya webbplatsen lanseras i slutet av maj 2022.