Publicerad: 2024-03-11

Efter den 1 juli 2023 då ändringar i spelförordningen trädde i kraft (2023:277) ska licenshavare anmäla spelplatser till Spelinspektionen. Enskilda spelplatser behöver inte längre ha licens avseende

  • landbaserat kommersiellt kasinospel,
  • spel på värdeautomater,
  • varuspel,
  • spel på fartyg i internationell trafik.

Licensen gäller framöver bara för avsedd spelform och spelplatser ska alltså numera anmälas till Spelinspektionen.

Anmäl ny spelplats

Nya spelplatser ska anmälas via en särskild blankett. Spel får inte bedrivas innan Spelinspektionen har gjort lämplighetsprövning av spelplatsen och lämnat besked till licenshavaren.

Blanketter för att anmäla spelplatser finns här.

För dig som ansöker om förnyad licens

För de som ansöker om förnyad licens och sedan tidigare har fått licens för spelplatser övergår dessa till att vara anmälda (om licensansökan beviljas). Besked om att spelplatser anmälts skickas av Spelinspektionen.

En anmäld spelplats gäller under licensperioden

En anmäld spelplats anses vara anmäld så länge som licenshavaren har en giltig licens och samtliga förutsättningar gällande spelplatsen är uppfyllda.

Ta del av Spelinspektionens utskick till licenshavare, PDF öppnas i nytt fönster