Publicerad: 2022-11-22

Under hösten 2021 inledde Spelinspektionen tillsyn för att se på Spooniker Ltd:s arbete kring penningtvätt och hur de säkerställer tillräcklig kännedom om sina kunder. Granskningen omfattade även interna rutiner och riktlinjer samt hur Spooniker Ltd hanterar kundens riskprofil och vidtar fördjupade kundkännedomsåtgärder.

Spooniker Ltd har inte uppnått tillräcklig kundkännedom

Enligt Spelinspektionens bedömning har Spooniker Ltd brustit i sitt arbete med kundkännedom och har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna bedöma risken för att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bristerna anses vara så allvarliga att Spooniker Ltd får en varning och en sanktionsavgift på 10,9 miljoner kronor, vilket är det högsta möjliga belopp som följer av lagstiftningen.

Penningtvättslagen

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ska spelbolag motverka att deras verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bland annat ska spelbolag inhämta tillräckligt mycket information för att kunna bedöma och hantera riskerna förknippade med kunden.

Enligt penningtvättslagen är det maximala sanktionsbeloppet för att ha brustit i efterlevnaden av penningtvättslagen en miljon euro, medan spellagen medger betydligt större belopp i sanktionsavgift, eftersom den beräknas på spelbolagets omsättning.

Spooniker Ltd har licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning på webbplatserna bingo.se, mariabingo.se, mariacasino.se, storspelare.se och unibet.se.

Spelinspektionen kan när som helst inleda tillsyn för att granska licenshavarnas regelefterlevnad.

Beslut: Varning och sanktionsavgift, Spooniker Ltd