Publicerad: 2023-05-05

Arbetet med att säkerställa en sund och säker spelmarknad och bekämpningen av olagligt spel är av högsta prioritet för Spelinspektionen. Vid årsskiftet infördes flera skärpningar av Spelinspektionens befogenheter och ännu fler införs vid kommande halvårsskifte. Som ett led i arbetet ger nu Regeringen även Spelinspektionen och Finansinspektionen i uppdrag att stärka samarbetet för att på så sätt få bättre möjlighet att ha kontroll på penningtransaktioner vid spel.

- Det stärkta samarbetet med Finansinspektionen kommer ge goda förutsättningar för att alla verktyg nu används effektivt och resultatinriktat vilket vi ser som mycket positivt, säger generaldirektör Camilla Rosenberg.

Läs mer om uppdraget på regeringen.se