Publicerad: 2023-06-20

Uppdraget omfattar inte verksamheter som har andra allmännyttiga ändamål än partipolitiska, till exempel religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, kulturella eller idrottsliga.

Utredare är Gunnar Larsson, tidigare konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket. Han har bland annat tjänstgjort som domare och har omfattande erfarenhet av statliga utredningar, bland annat på spelområdet.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Läs mer i pressmeddelande på regeringen.se