Publicerad: 2018-04-11

Regeringen har gett Statskontoret uppdraget att utvärdera omregleringen av spelmarknaden.

Regeringen konstaterar i proposition, 2017/18:220 - En omreglerar spelmarknad, att reformen behöver utvärderas och följas upp kontinuerligt. Statskontoret ska årligen fram till år 2022 redovisa resultatet av sin utvärdering och uppföljning.

Läs mer i regeringsuppdraget till Statskontoret, klicka här!