Publicerad: 2024-03-25

Spelinspektionen har granskat Svenska Spel Sport & Casino AB för att kontrollera hur bolaget bland annat efterlever omsorgsplikten i spellagen. Granskningen har bland annat omfattat hur bolaget hanterat de tio kunder som hade förlorat mest pengar under den aktuella tillsynsperioden.

Spelinspektionen anser att Svenska Spel Sport & Casino AB  inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda spelarna mot överdrivet spelande och hjälpt dem att minska sitt spelande när det funnits anledning till det. Bolaget har därmed inte uppfyllt de skyldigheter som finns gällande omsorgsplikten i spellagen (14 kap. 1 §). Spelinspektionen meddelar därför Svenska Spel Sport & Casino AB en varning och sanktionsavgift på 100 miljoner kronor

Beslut: Varning och sanktionsavgift, Svenska Spel Sport & Casino AB