Publicerad: 2022-09-21

Planerad informationsträff

Förutsatt att Riksdagen fattar beslut om tillstånd för spelprogramvara planerar vi att hålla en informationsträff i Stockholm den 7 december för berörda aktörer. Vi återkommer så snart vi har mer information.


Om det föreslagna tillståndet

I propositionen ”En förstärkt spelreglering” (2021/22:242) föreslås att krav på tillstånd för spelprogramvara ska införas i spellagen (2018:1138) från och med den 1 juli 2023. Berörda aktörer ska ha möjlighet att skicka in ansökningar om tillstånd till Spelinspektionen från och med 1 mars 2023.

Kravet på tillstånd för spelprogramvara har till syfte att motverka det illegala spelet. Olicensierade speloperatörer ska inte kunna använda sig av leverantörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar och/eller ändrar spelprogramvara åt speloperatörer som har licens i Sverige.

Kravet på tillstånd påverkar både de aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar och/eller ändrar spelprogramvara samt de operatörer som tillhandahåller onlinespel enligt 7 kap. eller 8 kap. spellagen. De tekniska kraven på spelet samt kraven mot spelkonsumenter kommer dock fortfarande ligga på den operatör som tillhandahåller spelet.

De föreslagna kraven innebär:

  • Den som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara som används vid tillhandahållande av onlinespel enligt 7 kap. eller 8 kap. ska ha tillstånd för detta (11 kap. 6 a §).
  • Den som har tillstånd för spelprogramvara får inte tillverka, tillhandahålla, installera eller ändra spelprogramvara åt någon som saknar nödvändig licens enligt spellagen (11 kap. 6 e §).
  • Den som tillhandahåller onlinespel enligt 7 kap. eller 8 kap. ska se till att spelprogramvaran som används är tillverkad, tillhandahållen, installerad eller ändrad av någon med tillstånd enligt 11 kap. 6 a § (16 kap. 1 a §).

Allmännyttan undantagna

Leverantörer av spelprogramvara som används vid annat spel än onlinespel enligt 7 kap. eller 8 kap., till exempel vid allmännyttiga lotterier, omfattas inte av förslaget.

Inget beslutat ännu

Kravet på tillstånd för spelprogramvara är än så länge endast ett förslag då Riksdagen ännu inte har fattat något beslut. Spelinspektionen arbetar dock med att ta fram det underlag som krävs för att aktörer ska kunna ansöka om tillstånd i enlighet med den föreslagna tidsplanen.