Publicerad: 2023-01-30

Spelinspektionen genomförde under hösten 2022 tillsyn av fem licenshavare och deras tekniska intyg över certifiering. Samtliga tillsynsärenden har avslutats utan ingripanden mot licenshavarna eftersom det vid granskningen inte har framkommit annat än att bolagen uppfyller de aktuella kraven. Tillsynsaktiviteten omfattade alla krav i den tekniska föreskriften med en fördjupning gällande certifierade intyg enligt 8 kap. i LIFS 2018:8, funktioner för rapportering till Spelinspektionen, samt ett antal namngivna spel i licensinnehavarnas utbud.

Enligt 2 kap. 3 § i LIFS 2018:8 ska kontroll-, provnings- och certifieringsprotokoll förnyas minst var tolfte månad. Licenshavare ska följa tekniska kraven enligt 16 kap. 1 och 3 §§ spellagen och ha uppdaterade intyg från ackrediterat organ enligt Spelinspektionens föreskrift (LIFS 2018:8).

Spelinspektionen avser även framöver i sin tillsyn att begära in kontroll-, provnings- och certifieringsprotokoll avseende teknik. Licenshavarna behöver inte sända in protokollen själva utan gör det på begäran av Spelinspektionen, skickas de inte in på begäran kan detta komma att påverka bolagets licens.

Bolagen som ingick i granskningen 2022 var: Glitnor Services Ltd med webbsidan luckycasino.com, Speedy Originals Ltd med bla webbsidan speedycasino.com, Skill On Net Ltd med bla webbsidan playojo.com, Tipwin Ltd med webbsidan tipwin.se och Folkspel med bla webbsidan sverigelotten.se.