Publicerad: 2019-10-17

Spelinspektionen har avslutat fyra tillsynsärenden avseende vadhållning på minderårigas individuella prestationer i en fotbollsmatch där majoriteten av deltagarna var över 18 år. Det rörde bland annat vadhållning på om en minderårig spelare skulle göra mål eller inte. Spelinspektionen har efter utredning beslutat att avsluta ärendena eftersom spelbolagen inte har brutit mot nuvarande licensvillkor. Av utredningen framgår att de spelare som var valbara i de aktuella händelserna till övervägande del var över 18 år.

Spelinspektionen har tidigare i år beslutat om varning och sanktionsavgift i flera fall där vadhållning på minderåriga har förekommit. Det har i de fallen handlat om vadhållning på matchresultat där övervägande del av deltagarna var under 18 år.

Spelinspektionen arbetar för närvarande med föreskrifter rörande förbud och begränsningar av vadhållning för att motverka manipulation av resultat inom sport, där problematiken med vadhållning på minderårigas individuella prestationer kommer att beaktas.

Ta del av besluten:

AB Trav och Galopp, avskrivning vadhållning.pdf

Betsson Nordic Ltd, avskrivning vadhållning.pdf

Hillside sports ENC, avskrivning vadhållning.pdf

Spooniker Ltd, avskrivning vadhållning.pdf