Publicerad: 2021-07-07

Spelinspektionens bedömning är att Tombola (International) PLC har brutit mot 17 § i Lotterinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar (LIFS 2018:2) eftersom logotyperna för självtest, begränsning av insättningar (spelbudget), och bestämmande av inloggningstid samt avstängning från spel saknats i utloggat läge på bolagets vanliga och mobilanpassade webbplatser.

Tombola (International) PLC har vidtagit rättelse i alla delar under ärendets handläggning. Spelinspektionen anser att överträdelsen inte är att anse som allvarlig, men inte heller som ringa eller ursäktlig. Mot den bakgrunden är en anmärkning ett tillräckligt ingripande.

Tombola (International) PLC erbjuder spel på webbplatserna tombola.se, m.tombola.se

Beslutet om anmärkning för brister i informationsansvar.