Publicerad: 2024-03-27

Spelinspektionen har förbjudit Newera Frozen PTE Limited och Aprodi Ltd att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens. Bolagen har anordnat lotterier där så kallade ”skins”, kosmetiska samlarobjekt som spelare kan erhålla i datorspel, används som insatser och vinster. Skins kan i vissa fall säljas och köpas utanför datorspelets miljö, vilket ger dem ett ekonomiskt värde vilket man även framhäver i spelens utformning och marknadsföring. 
Även spelbolaget Galaktika N.V. har mottagit förbud mot att rikta sitt spelutbud mot Sverige.

Enligt Spelinspektionens strategi prioriterar vi åtgärder som bidrar till att spel sker hos de aktörer som har svensk spellicens. Spelinspektionen tydliggör därför grunderna för våra beslut om förbud mot olagligt onlinespel genom att publicera dessa på vår webbplats