Publicerad: 2018-04-13

Göta hovrätt fastställde den 10 april en dom från Linköpings tingsrätt, mål B 2467-16, gällande bland annat brott mot lotterilagen. En person som varit ansvarig för att ställa ut elektronisk utrustning där man kunnat spela om pengar dömdes av tingsrätten till fängelse i två månader för medhjälp till grovt brott mot lotterilagen. Den nu dömde har, efter domen i Linköpings tingsrätt, vid ytterligare fyra tillfällen dömts i tingsrätten för brott mot lotterilagen.

Även den ansvariga till verksamheten i lokalen där man anordnat det olagliga lotteriet döms för bland annat grovt brott mot lotterilagen och får villkorlig dom samt 40 dagsböter a 230 kr.

Den elektroniska utrustningen ägdes av företaget IVT in Sweden AB och förklaras av rätten förverkade, likaså de spelinsatser som tagits i beslag.

Avgörandet B 2034-17 från Göta hovrätt kan komma att överklagas.