Publicerad: 2020-12-09

Spelbolag med svensk licens är skyldiga att följa spelansvarsåtgärderna i den tillfälliga förordningen som införts med anledning av Covid-19. Spelinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att spelare hos AB Trav och Galopp och Spooniker Ltd kunnat sätta in mer än det högsta tillåtna beloppet på 5 000 kronor per vecka för spel på kommersiellt onlinespel (onlinekasino).

Spelinspektionen förelägger nu AB Trav och Galopp och Spooniker Ltd, att omedelbart upphöra med överträdelsen som gör att spelare i strid med de tillfälliga spelansvarsåtgärderna kan sätta in mer än 5 000 kr per vecka för kommersiellt onlinespel. Spelinspektionen förenar föreläggandet med vite på 1 miljon kronor för varje påbörjad vecka som föreläggandet inte följs, räknat tre veckor från utgången av den vecka AB Trav och Galopp och Spooniker Ltd tar del av beslutet.

Hos de två aktörerna har spelare kunnat kringgå insättningsgränsen på 5 000 kronor per vecka för spel på onlinekasino. Spelarna har genom att höja sin insättningsgräns för vadhållning och därefter, när pengarna har satts in på spelkontot, sänka insättningsgränsen till 5 000 kr per vecka eller lägre, kunnat spela för hela beloppet på licenshavarens onlinekasino.

AB Trav och Galopp tillhandahåller spel på webbplatserna atg.se, tillsammans.atg.se

Spooniker Ltd tillhandahåller spel på webbplatserna bingo.se, mariacasino.se, storspelare.se, unibet.se

Beslut

AB Trav och Galopp

Spooniker Ltd


Spelansvarsåtgärder i den tillfälliga förordningen med anledning av Covid-19:

  • insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000 kronor och motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater,
  • det ska vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater, och
  • bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.