Publicerad: 2019-11-27

Spelinspektionen har publicerat ett ställningstagande gällande möjlighet för undantag från de tekniska kraven i LIFS 2018:8, avseende lotterier för allmännyttiga ändamål. 

Läs Spelinspektionens ställningstagande i PDF-format:

Information om undantag tekniska krav 2019-11-25.pdf