Publicerad: 2021-10-06

En förutsättning för att målen i spelregleringen ska uppnås är att de som bedriver spelverksamhet i Sverige har svensk licens. Spelinspektionen prioritera därför sådana åtgärder som bidrar till att spel sker hos dessa aktörer. En viktig del i arbetet är att vidta åtgärder mot olaglig spelverksamhet. I vårt uppdaterade strategidokument beskrivs hur vi arbetar mot olaglig spelverksamhet online.

Spelinspektionen följer spelmarknadens utveckling och utreder hur vi på olika sätt kan stoppa spel utan svensk licens. Men för att vi ska nå framgång krävs även samverkan med andra myndigheter, organisationer och inte minst med de aktörer som har svensk licens.

 Pdf ikon Spelinspektionens uppdaterade strategi mot olaglig spelverksamhet online, PDF

Spelinspektionen tydliggör vilka som bedriver olaglig spelverksamhet online genom att publicera beslut om förbud mot dessa aktörer på vår webbplats. På så sätt möjliggöra vi även för andra aktörer att agera.

http://www.spelinspektionen.se/olagligt-spel/beslut-om-forbud/