Publicerad: 2024-03-01

Utredaren har i enlighet med uppdraget tagit fram två alternativa förslag. Ett som innebär ett förbud mot partipolitiska lotterier och ett annat som innebär skärpta krav på partipolitiska lotterier. Utredningen förordar alternativet med skarpare krav, snarare än ett förbud.

Med partipolitiska lotterier avses lotterier som säljs av organisationer i syfte att ge intäkter till politiska partier.

Läs mer och ta del av utredningen i regeringens pressmeddelande.