Publicerad: 2022-04-01

Den svenska spelmarknaden omreglerades den 1 januari 2019 när Sverige fick en ny spelreglering. Statskontoret har på uppdrag av regeringen under 2018–2022 utvärderat effekterna av omregleringen, bland annat när det gäller kanaliseringen och konsumentskyddet på spelmarknaden.

Läs mer och ta del av rapporten:
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden (statskontoret.se)