Publicerad: 2020-04-09

Just nu får Spelinspektionen många frågor från licenshavare som vill tillhandahålla vadhållning på elektroniskt simulerade sporthändelser (virtuella sporthändelser) och vad som gäller i samband med det.

Fråga Kan en licenshavare med licens för vadhållning lägga till vadhållning på elektroniskt simulerade sporthändelser trots att den ursprungliga ansökan inte omfattade den vadhållningsformen?

Svar: Ja, en licenshavare med licens för vadhållning kan lägga till vadhållning på elektroniskt simulerade sporthändelser i sitt spelutbud utan att först behöva ansöka om ändring av licens hos Spelinspektionen. Spelinspektionen har gjort bedömningen att en licens för vadhållning enligt 8 kap. spellagen är inte begränsad i fråga om vilka vadhållningsformer som kan tillhandahållas inom licensen, oavsett vilka vadhållningsformer som sökanden kryssat för i sin ansökan. Däremot framgår det av villkoren för licensen vilka typer av vadhållning som inte får erbjudas.

Vadhållning som spelform kan omfatta en stor mängd olika vadhållningsobjekt som är svåra att förutse och objekten kan även förändras över tid. Av den anledningen specificeras inte de olika vadhållningsformerna som licensen omfattar närmare i licensbeslutet.

Fråga Vad behöver en licenshavare göra om dem vill lägga till vadhållning på elektroniskt simulerade sporthändelser i sitt vadhållningsutbud?

Svar: Om licenshavaren vill lägga till vadhållning på elektroniskt simulerade sporthändelser ska Spelinspektionen informeras om att licenshavaren utökar sitt vadhållningsutbud med vadhållningsformen. Informationen skickas via e-post till registrator@spelinspektionen.se Ange licenshavare och diarienummer för licensen.

I samband med att vadhållningsutbudet förändras behöver licenshavaren också se över sin tekniska dokumentation och sitt certifieringsintyg som bolagets ackrediterade organ utfärdat. Certifieringsintyget ska omfatta samtliga spelformer som licenshavaren tillhandahåller. Om intyget behöver uppdateras behöver det inte skickas in till Spelinspektionen men det ska finnas tillgängligt hos licenshavaren och kunna visas upp vid förfrågan från Spelinspektionen.