Publicerad: 2021-09-21

Spelinspektionen har tagit fram en vägledning för det som i spellagen kallas omsorgsplikt. I vägledningen ges exempel på hur tecken på överdrivet spelande kan identifieras och vilka åtgärder Spelinspektionen förväntar sig att licenshavaren vidtar när spelare uppvisar tecken på överdrivet spelande.

- En ökad förståelse för lagstiftningen bör leda till bättre regelefterlevnad hos licenshavarna. Vi förväntar oss att det märks när vi granskar licenshavarnas arbete på det här området, säger Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg.

Enligt spellagen ska den som har licens för att bedriva spel om pengar säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten. Licenshavaren ska regelbundet övervaka spelarnas spelbeteende, göra individuella riskbedömningar och genomföra de spelansvarsåtgärder som krävs för att sedan följa upp om de genomförda åtgärderna har haft effekt.

- Konsumentskyddet är en central del av omregleringen och omsorgsplikten bör därför vara högt prioriterad hos alla bolag som vill verka på den svenska marknaden, säger Camilla Rosenberg.

Representanter från spelbranschen, Folkhälsomyndigheten och organisationer som erbjuder stöd till spelare har bidragit med värdefulla synpunkter till vägledningen.

- Vägledningen har tagits fram genom dialog. Det är ett arbetssätt som har efterfrågats av branschen.

Ikon för PDF Vägledning för omsorgsplikt.pdf

Spelinspektionen kommer inom kort att publicera fler nyheter kopplade till omsorgsplikten.

Spelinspektionen har tidigare även tagit fram en vägledning för arbete mot Penningtvätt och finansiering av terrorism.pdf