Publicerad: 2021-04-16

Enligt spellagen måste licenshavare säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten. Detta för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Det kallar vi omsorgsplikt. I omsorgsplikten ingår att motverka överdrivet spelande genom fortlöpande kontroll av spelbeteende. Licenshavare ska i en handlingsplan redovisa hur omsorgsplikten ska fullgöras.

Spelinspektionen arbetar just nu med att ta fram en vägledning som ska förtydliga kraven på omsorgsplikten. En referensgrupp bestående av representanter från spelbranschen, Folkhälsomyndigheten och spelberoendeföreningar bidrar med värdefulla synpunkter.