Publicerad: 2021-01-26

Spelbolag med svensk licens är skyldiga att följa spelansvarsåtgärderna i den tillfälliga förordningen som införts med anledning av Covid-19. Spelinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att spelare hos Videoslots Ltd genom att ångra upp till två månader gamla uttag från sina spelkonton kunnat sätta in mer än det högsta tillåtna beloppet på 5 000 kronor per vecka för spel på kommersiellt onlinespel (onlinekasino).

Spelinspektionen förelägger nu Videoslots Ltd, att omedelbart upphöra med överträdelsen som gör att spelare kan sätta in mer än 5 000 kronor per vecka för kommersiellt onlinespel. Spelinspektionen förenar föreläggandet med vite på 250 000 kronor för varje påbörjad vecka som föreläggandet inte följs, räknat tre veckor från utgången av den vecka Videoslots Ltd tar del av beslutet.

I ärendet har Videoslots Ltd också gjort gällande att Spelinspektionen varit förhindrad att tillämpa regeringens förordning om tillfälliga spelansvarsåtgärder. Spelinspektionen anser, till skillnad från Videoslots Ltd, att förordningen är tillämplig.

Videslots Ltd tillhandahåller spel på webbplatsen videoslots.com

Beslut

Videoslots Ltd, föreläggande om vite

Spelansvarsåtgärder i den tillfälliga förordningen (2020:495) som infördes med anledning av Covid-19:

  • insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000 kronor och motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater,
  • det ska vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater, och
  • bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.