Publicerad: 2023-11-01

Under hösten 2021 inledde Spelinspektionen tillsyn av Videoslots Ltd:s arbete kring penningtvätt och hur de säkerställer tillräcklig kännedom om sina kunder. Granskningen omfattade även hur Videoslots Ltd hanterar kundens riskprofil och vidtar skärpta kundkännedomsåtgärder.

Enligt Spelinspektionens bedömning har Videoslots Ltd brustit i sitt arbete med kundkännedom. De har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna bedöma risken för att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bristerna anses vara så allvarliga att Videoslots Ltd får en varning och en sanktionsavgift på 9 miljoner kronor.

Penningtvättslagen

Enligt penningtvättslagen är det maximala sanktionsbeloppet för att ha brustit i efterlevnaden av penningtvättslagen en miljon euro.

Videoslots Ltd har licens för kommersiellt onlinespel på webbplatsen videoslots.com.

Beslut: Varning och sanktionsavgift, Videoslots Ltd