Publicerad: 2018-05-21

Lotteriinspektionen har den 18 maj förelagt 39 stycken internetdomäninnehavare vid vite att upphöra med att främja deltagande i utom landet anordnat lotteri. 

De aktuella föreläggandena avser klickbar grafik som i ett kommersiellt syfte vidarebefordrar (länkar) webbplatsbesökaren till utom landet anordnat lotteri. 

Bakgrund

Det är enligt 38 § lotterilagen förbjudet att i yrkesmässig verksamhet, eller annars i förvärvssyfte, främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är tillåtet eller ett utom landet anordnat lotteri.

Lotteriinspektionen får enligt 52 § lotterilagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lotterilagen ska följas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite i enlighet med lag (1985:206) om viten.