Får jag spela på kredit?

Det är inte tillåtet för en licenshavare eller ett spelombud att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spelet.

Spelinspektionen får under vissa omständigheter medge undantag från kreditförbudet för så kallade prenumerationslotterier. Undantaget kan tillämpas på alla licenshavare som uppfyller samtliga krav för undantag. Dessa krav är att:

  1. lotteriet säljs till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
  2. krediten avser köp av lotter för en viss tid (s.k. prenumerationslotterier), och
  3. det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40 prisbasbelopp.

Här kan du läsa mer om undantaget från kreditförbudet för prenumerationslotterier.

Här kan du läsa Spelinspektionens rättsliga ställningstagande gällande spel på kredit i förhållande till omsorgsplikten.