Genesis Global Limited - varning och sanktionsavgift, bristande integration mot Spelpaus.se 2019-03-21

Beslut

Genesis Global Limited - varning och sanktionsavgift, bristande integration mot Spelpaus.se 2019-03-21.pdf

Överklagat

Genesis Global Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2019-12-17

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet – Domstolen kom fram till att bolaget har åsidosatt sin skyldighet att kontrollera spelare och neka självavstängda spelare tillträde till spel. Spelinspektionen har därför haft skäl att besluta om varning och sanktionsavgift. Bolagets uppskattade årsomsättning har däremot bedömts som för hög, varför domstolen beslutade att sätta ned sanktionsavgiften.

Överklagat

Genesis Global Ltd har överklagat domen till kammarrätten, pågående