Hillside (Sports) ENC - anmärkning och sanktionsavgift, vadhållning på matcher med minderåriga spelare 2021-03-22

Beslut

Hillside (Sports) ENC - anmärkning och sanktionsavgift, vadhållning på matcher med minderåriga spelare 2021-03-22.pdf

Överklagat

Hillside (Sports) ENC har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2021-11-16

Förvaltningsrätten kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att erbjuda vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om anmärkning och sanktionsavgift. Domstolen satte däremot ned sanktionsavgiften.

Överklagat

Spelinspektionen har överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten.