Snabbare Ltd - varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden 2021-02-15

Beslut

Snabbare Ltd - beslut om varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden 2021-02-15.pdf

Överklagat

Snabbare Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten, pågående

Dom 2022-04-28 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i sin helhet. Snabbare Ltd bedöms ha lämnat otillåtna bonusar genom att ha gjort ett antal kontantinsättningar till en kunds spelkonto och genom att ha gett en kund gratisspel. Genom att lämna bonusar samtidigt som det funnits indikationer på ett riskfyllt spelande anses Snabbare även ha åsidosatt sin omsorgsplikt. Den beslutade sanktionsavgiften bedöms vara proportionerlig.

Snabbare Ltd - Dom FR 1860-21.pdf