Spooniker Ltd 2020-03-16 - varning och sanktionsavgift, otillåtna bonuserbjudanden och lotterier

Beslut

Spooniker Ltd - varning och sanktionsavgift, otillåtna bonuserbjudanden och lotterier 2020-03-16.pdf

Överklagat

Spooniker Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2021-06-11

Förvaltningsrätten delar Spelinspektionens bedömning att Spooniker har tillhandahållit ett flertal otillåtna bonusar och otillåtna lotterier samt att överträdelserna är allvarliga. Förvaltningsrätten gör en annan bedömning än Spelinspektionen endast gällande en av kampanjerna, Värva en vän, vilken domstolen inte bedömer utgör en bonus enligt spellagen. Förvaltningsrätten sänker dock den beslutade sanktionsavgiften från 100 miljoner kronor till 50 miljoner kronor.

Spooniker Ltd - Dom FR 3263-20.pdf

Överklagat

Spooniker Ltd har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2024-05-27

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom endast på så sätt att sanktionsavgiften sänks till 30 miljoner kronor. Sänkningen görs mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens vägledande avgörande om hur sanktionsavgiftens storlek ska beräknas (HFD 2023 ref. 25). Kammarrätten bedömer att den sanktionsavgift som Spelinspektionen numera förespråkar är proportionerlig och beslutar därför att sanktionsavgiften ska bestämmas till detta belopp.

Spooniker Ltd - Dom KR 2635-21.pdf

Överklagat

Spooniker Ltd har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.