XC Gaming Sweden Ltd 2020-11-19 - beslut om varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden m.m

Beslut

XC Gaming Sweden Ltd - beslut om varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden m.m 2020-11-19.pdf

Överklagat

XC Gaming Sweden Ltd har överklagat till förvaltningsrätten.

Dom 2021-09-21

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i sin helhet. XC Gaming Sweden Ltd bedöms ha lämnat otillåtna bonusar genom att ha gjort ett antal kontantinsättningar och lämnat fysiska gåvor till den spelare som under en viss utpekad period satt in mest pengar på sitt spelkonto. Genom att göra kontantinbetalningar och ge fysiska gåvor samtidigt som kunden kontaktats ur ett spelansvarsperspektiv anses bolaget ha lockat till spel på ett sätt som står i strid med omsorgsplikten. Den beslutade sanktionsavgiften bedöms vara proportionerlig.

XC Gaming Sweden Ltd - Dom FR 11116-20.pdf

Överklagat

XC Gaming Sweden Ltd har överklagat till kammarrätten.