Om du i ett arbetsrelaterat sammanhang fått information om missförhållanden avseende penningtvätt och finansiering av terrorism kan du anmäla det via någon av våra rapporteringskanaler som beskrivs nedan.

Spelinspektionen ansvarar för att ta emot visselblåsningar gällande missförhållanden inom området förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inom myndighetens tillsynsområde, dvs. spelbolag med licens i Sverige. För att använda visselblåsarkanalen och därmed omfattas av visselblåsarlagens skydd krävs att du omfattas av personkretsen i 1 kap. 8 § 2 visselblåsarlagen.

Om du vill informera Spelinspektionen om något som ligger utanför det aktuella området eller om du inte omfattas av personkretsen i visselblåsarlagen kan du kontakta Spelinspektionen via vårt tipsformulär. Dessa anmälningar omfattas inte av skyddet i visselblåsarlagen.

Om du anmäler enligt visselblåsarlagen får du inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att du vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Ansvarsfriheten medför ingen rätt att lämna ut handlingar och gäller inte om du gjort dig skyldig till brott.

Arbetsgivaren får inte hindra eller försöka hindra rapportering och får inte heller straffa dig på grund av rapporteringen.