Genom Spelinspektionens externa visselblåsarkanal kan du rapportera om missförhållanden avseende penningtvätt och finansiering av terrorism inom myndighetens tillsynsområde. Om du i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått information som du vill lämna till Spelinspektionen kan du fylla i detta formulär.

Besvara så många frågor som möjligt och var så specifik du kan. Om du inte kan besvara en fråga, lämna fältet tomt.

Ska du anmäla här?

Svarar du NEJ på någon av de tre första frågorna i formuläret ska du 
lämna din information via vår vanliga tipsfunktion

Omfattas du av personkretsen i 1 kap. 8 § 2 visselblåsarlagen? (obligatorisk)
Avser din anmälan missförhållanden avseende penningtvätt eller finansiering av terrorism inom Spelinspektionens tillsynsområde? (obligatorisk)
Har du i ett arbetsrelaterat sammanhang fått del av eller inhämtat information om missförhållanden? (obligatorisk)

Du kan avsäga dig bekräftelse och återkoppling, lämnar du inte någon kontaktuppgift får du ingen bekräftelse eller och återkoppling i ärendet.

För att skydda din identitet kommer vi inte att skicka en bekräftelse eller återkoppling till en e-postadress som går till den verksamhetsutövare som din rapportering avser.

Vill du ha bekräftelse på att vi mottagit din anmälan? (obligatorisk)
Vill du ha återkoppling i ärendet? (obligatorisk)