Ansök om förnyad licens i tid

Om en ansökan om förnyelse av licens skickas in senast fyra månader innan befintlig licens löper ut fortsätter licensen att gälla till dess Spelinspektionen beslutar om den nya ansökan. Detta gäller under förutsättning att det är samma juridiska person som ansöker om förnyad licens.

Kommer ansökan om förnyad licens in mindre än fyra månader innan licenstiden går ut kan det innebära att licenshavaren inte får tillhandahålla spel tiden mellan det att den befintliga licensen har löpt ut och fram till att Spelinspektionen beslutat om den nya ansökan. Att tillhandahålla spel utan giltig licens är inte tillåtet.

För en licens som exempelvis går ut den 31 december i år bör en ansökan om en förnyad licens komma in senast 1 september.