Publicerad: 2017-02-23

Lotteriinspektionens tillsyn bidrar till en laglig och sund spelmarknad. Verksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet. Lotteriinspektionen ska ha särskilt fokus på åtgärder som kan bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar för såväl samhället i stort som för den enskilde individen.

Kontroll och tillsyn sker på spelområdena lotterier, restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp (ATG), AB Svenska Spel (Svenska Spel), Casino Cosmopol AB (Casino Cosmopol) samt Riksgäldskontoret. Utöver det sker även kontroll av illegalt spel.

 

År 2016

År 2015

År 2014

Antal kontroller/anmärkningar  

Kontroll

Anm.

Kontroll

Anm.

Kontroll

Anm.

Lotterier

800

6

861

6

832

12

Restaurangkasino

150

28

200

33

226

26

Värdeautomater

1 637

114

1 716

83

1 900

80

Förströelsespel

64

4

29

1

31

17

Övriga tillstånd

152

6

148

6

141

6

ATG

156

4

391

18

272

111

Svenska Spel

2 004

1

2 301

14

2 056

51

Casino Cosmopol

140

16

327

16

267

11

Riksgäldskontoret

16

0

22

0

24

0

Totalt

5 119

179

5 995

177

5 749

314

 

Läs mer i Lotteriinspektionens årsredovisning för 2016, klicka här!