Publicerad: 2016-11-24

Andelen som säger att de upplevt att någon anhörig spelar för mycket har gått från två procent år 2014 till sju procent år 2016.

Allt fler (sju procent) säger att de upplevt att de har någon närstående som spelat för mycket. Vi har i vår årliga undersökning om svenskarnas spelvanor ställt denna fråga under de tre senaste åren och ser att man gått från två procent år 2014 till sju procent år 2016. Däremot upplever inte många att de själva spelar för mycket då denna siffra (tre procent) varit oförändrad under dessa tre år.

Andel som har upplevt att någon närstående spelar för mycket

Novus rapport allmänheten om spel 2016.pdf