Publicerad: 2016-12-22

I Lotteriinspektionens årliga mätning om svenskarnas spelvanor ser vi att andelen som spelar drömlagsspel (fantasy sport) är oförändrad mot förra årets mätning. Av de som säger sig spela är det däremot fler som spenderar pengar på spelet.

Har lagt pengar på drömlagsspel flera gånger eller någon enstaka gång.

År 2016, 39 procent

År 2015, 25 procent

Läs mer om svenskarnas spelvanor i årets undersökning, klicka här!

Om drömlagsspel (fantasy sports)

Det finns många varianter av drömlagsspel, som i grova drag kan beskrivas som en spelform där deltagare sätter ihop drömlag genom att välja idrottsutövare från lag i riktiga idrottsligor. Deltagarna utmanar sedan varandra genom att deras drömlag får poäng baserat på hur idrottsutövarna presterar i verkligheten. I dag har spelformen utvecklats till en miljardindustri där insatserna och vinsterna kan uppgå till stora belopp. Samtidigt har frågan väckts om drömlagsspel utgör ett slump- eller skicklighetsspel.

Läs mer om drömlagsspel (fantasy sports) i Lotteriinspektionens skriftserie

I senaste numret av Lotteriinspektionens skriftserie skriver Jengish Ahangari om fantasy sports och vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen av om det är ett slump- eller skicklighetsspel. Han beskriver spelformens framväxt, vilka likheter och skillnader som finns mellan olika typer av fantasy sportsspel samt hur spelformen bedömts enligt svensk och utländsk lagstiftning.

Läs skriftserien i PDF, klicka här!