Publicerad: 2024-03-04

Omsättningen på den svenska reglerade spelmarknaden minskade med drygt 3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2022.

Siffrorna är preliminära och bygger till stor del på uppgifter från Skatteverket.

Se tabell för kvartalsdata.