Publicerad: 2022-11-22

Under hösten 2021 inledde Spelinspektionen tillsyn för att se på ATG:s arbete kring penningtvätt och hur de säkerställer tillräcklig kännedom om sina kunder. Granskningen omfattade även interna rutiner och riktlinjer samt hur ATG hanterar kundens riskprofil och vidtar fördjupade kundkännedomsåtgärder.

ATG har inte uppnått tillräcklig kundkännedom

Enligt Spelinspektionens bedömning har ATG brustit i sitt arbete med kundkännedom och har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna bedöma risken för att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bristerna anses vara allvarliga varför ATG får en varning och en sanktionsavgift på 6 miljoner kronor.

Penningtvättslagen

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ska spelbolag motverka att deras verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bland annat ska spelbolag inhämta tillräckligt mycket information för att kunna bedöma och hantera riskerna förknippade med kunden.

Enligt penningtvättslagen är det maximala sanktionsbeloppet för att ha brustit i efterlevnaden av penningtvättslagen en miljon euro, medan spellagen medger betydligt större belopp i sanktionsavgift, eftersom den beräknas på spelbolagets omsättning.

AB Trav och Galopp har licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning på webbplatserna atg.se och atg.tillsammans.se.

Spelinspektionen kan när som helst inleda tillsyn för att granska licenshavarnas regelefterlevnad.

Beslut: Varning och sanktionsavgift, AB Trav och Galopp