Publicerad: 2022-07-06

Betway Limited får varning och ska betala sanktionsavgift på 4,7 miljoner kronor för att ha erbjudit sina kunder otillåten bonus. Beslutet överklagades först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten som båda avslog överklagandet. Betway Limited överklagade därmed till Högsta förvaltningsdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd.

Läs mer om beslutet mot Betway Limited.