Publicerad: 2022-07-06

Skill On Net Ltd får varning och ska betala sanktionsavgift på 14 miljoner kronor för att ha erbjudit sina kunder otillåten bonus och otillåtet lotteri. Beslutet överklagades först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten som båda avslog överklagandet. Skill On Net Ltd överklagade därmed till Högsta förvaltningsdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd.

Läs mer om beslutet mot Skill On Net Ltd.