Publicerad: 2022-07-13

Zecure Gaming Limited får varning och ska betala på 3 miljoner kronor för vadhållning på deltagare under 18 år. Beslutet överklagades först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten som båda avslog överklagandet. Zecure Gaming Limited överklagade därmed till Högsta förvaltningsdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd.

Läs mer om beslutet mot Zecure Gaming Limited.