Publicerad: 2020-12-02

SafeEnt har i olika instanser överklagat Spelinspektionens beslut från 17 juni 2019 om att återkalla bolagets licenser. Samtliga instanser har avslagit överklagandena.

Beslutet om att återkalla SafeEnts licenser har nu vunnit laga kraft.

Läs om Speinspektionens beslut