Publicerad: 2020-06-10

Betsson Nordic Ltd får varning och sanktionsavgift för försäljning av spel genom oregistrerat ombud samt otillåtet bonuserbjudande.

Försäljning av spel genom oregistrerat ombud

Betsson Nordic Ltd har via Pressbyrån och 7-Eleven sålt värdebevis för spel. Värdebevisen har bara kunnat användas på Betsson Nordic Ltds webbplats som betalning för spel. Pressbyrån och 7-Eleven har i det här fallet agerat som spelombud enligt spellagen men har inte registrerats som ombud hos Spelinspektionen. Mot den bakgrunden anser Spelinspektionen att Betsson Nordic Ltd har sålt spel genom oregistrerade ombud, vilket är i strid med 11 kap. 2 § spellagen.

Otillåtet bonuserbjudande

Betsson Nordic Ltd har via kortet Betsson Mastercard erbjudit förmåner som framstått som tillgängliga för sina spelare under perioden mars 2019 till mars 2020. Spelinspektionen anser att förmånerna utgör en rabatt eller ekonomiskt incitament som haft en direkt koppling till spelet i spellagens mening. Förmånerna kopplat till kortet har inte varit begränsade till det första tillfället då en spelare spelar på något av licenshavarens spel. Mot den bakgrunden anser Spelinspektionen att Betsson Mastercard har utgjort en otillåten bonus i strid med 14 kap. 9 § spellagen.

Sanktionsavgiftens storlek

Spelinspektionen konstaterar att det har varit fråga om flera allvarliga överträdelser av bland annat spelansvarsbestämmelser, samt att överträdelserna har pågått under en i sammanhanget relativt lång tid, mellan sex och tolv månader. Spelinspektionen bestämmer mot den bakgrunden sanktionsavgiften till 20 miljoner kronor.

Betsson Nordic Ltd tillhandahåller spel på webbplatsen betsson.com/sv.

Beslut om varning och sanktionsavgift för Betsson Nordic Ltd.