Publicerad: 2021-12-13

Spelbolag med svensk licens får bara erbjuda sina kunder bonus vid första speltillfället. I samband med att Betway Limited hade en marknadsföringskampanj med 200 procent matchbonus har spelare kunnat ta del av bonuserbjudanden mer än en gång. Enligt Spelinspektionen utgör detta en otillåten bonus i spellagens mening.

Spelinspektionen anser att det finns förmildrande omständigheter i ärendet, bland annat genom att överträdelsen skett under en kort tidsperiod och att Betway Limited har vidtagit rättelse så snart de fått kännedom om det inträffade. Sammantaget innebär det att överträdelsen i detta fall är att bedöma som mindre allvarlig och att en anmärkning därför får anses som ett tillräckligt ingripande. Anmärkningen förenas med en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

Betway Limited erbjuder spel på webbplatsen betway.se.

Beslut, Betway Limited anmärkning och sanktionsavgift.